Thùng xe tải đúng chuẩn

Theo Thông tư 42/2014/TT-BGTVT vừa được Bộ GTVT ban hành ngày 15/9, thùng xe và mui phủ thùng xe tự đổ, xe xi téc và xe tải phải đáp ứng một số quy định mới. Siết chặt tiêu chuẩn an toàn và chống nạn chở quá tải Theo đó, thùng xe phải có kết cấu […]

Quy định, Vận tải