Đóng

Tuyển dụng

26Th11

SALES LOGISTICS

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, liên hệ với các khách hàng tiềm năng, đàm phán thương lượng chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng. Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng. Thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu thị trường tiềm năng. Hoàn thành báo cáo […]

05Th5

NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ – NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Theo dõi các loại hợp đồng lao động, hợp đồng vận chuyển … – Soạn thảo, phân loại lưu trữ các loại công văn, giấy tờ, hợp đồng trong công ty. – Theo dõi hồ sơ nhân sự. – Truyền đạt nội quy quy chế của công ty tới toàn […]