NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ – NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Theo dõi các loại hợp đồng lao động, hợp đồng vận chuyển … – Soạn thảo, phân loại lưu trữ các loại công văn, giấy tờ, hợp đồng trong công ty. – Theo dõi hồ sơ nhân sự. – Truyền đạt nội quy quy chế của công ty tới toàn […]